ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Εργαλεία εκπαίδευσης

Τα Εργαλεία εκπαίδευσης έχουν σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε:

 • Να αξιοποιηθούν στην υπηρεσία της σχολικής εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης και της καινοτομίας
 • Να ενημερώνουν και να προσελκύουν τους επισκέπτες κάθε ηλικίας εκπαιδεύοντάς τους ταυτόχρονα
 • Να συμβάλλουν στην επιστημονική οργάνωση (μέσω της συγκέντρωσης, κωδικοποίησης και της τεκμηρίωσης) της διαθέσιμης πληροφορίας σχετικά με την Τσακωνιά (ιστορία, περιβάλλον, πολιτισμός, οικονομικές δραστηριότητες)
 • Να λειτουργήσουν παράλληλα και συμπληρωματικά με την μόνιμη έκθεση της «Φάμπρικας»
 • Να συμβάλλουν στην ανάδειξη της ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ταυτότητας της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου, και παράλληλα να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της περιοχής μέσω της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

Για τον σκοπό αυτό έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα πολιτισμού, ιστορίας, αρχιτεκτονικής της Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου και επιχειρηματικής καινοτομίας στη σχολική και τη δια βίου μάθηση.

Περισσότερα εδώ: Εργαλεία Εκπαίδευσης

Ψηφιακό αποθετήριο

Το ψηφιακό αποθετήριο περιλαμβάνει συλλογές ψηφιακού υλικού, οργανωμένες με βάση τις συλλογές που εκτίθενται στο κτίριο της Φάμπρικας Λεωνιδίου. Οι συλλογές εκτός από μια ψηφιακή έκθεση που προσφέρει δυνατότητες αναζήτησης και πλοήγησης σε όλους τους χρήστες αποτελούν και εργαλείο εκπαίδευσης, καθώς τα ψηφιακά τεκμήρια θα χρησιμοποιούνται ως εκπαιδευτικοί πόροι στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του έργου.
Οι χρήστες του ψηφιακού αποθετηρίου έχουν τη δυνατότητα αφενός να πλοηγούνται, να αναζητούν και να μοιράζονται τις απόψεις τους σχετικά με τις συλλογές και αφετέρου να αξιοποιούν τα ψηφιακά τεκμήρια σε online εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί με στόχο να παρέχει τη δυνατότητα διαφύλαξης του ψηφιακού περιεχομένου που έχει ήδη ψηφιοποιηθεί ή που θα ψηφιοποιηθεί στο μέλλον, χωρίς να αλλοιώνεται ή να φθείρεται το ψηφιακό περιεχόμενο.
Το ψηφιακό αποθετήριο της Φάμπρικας Λεωνιδίου θα έχει δυνατότητα να διασυνδεθεί μελλοντικά με διεθνή ψηφιακά αποθετήρια, όπως π.χ. η Europeana και ακαδημαϊκά ψηφιακά αποθετήρια σε όλη την Ευρώπη με σκοπό την διάδοση του πολιτισμού και την ιστορία της Τσακωνιάς μέσω του Διαδικτύου.

Περισσότερα εδώ: Ψηφιακό Αποθετήριο

Test

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικά

DSC_4720

Στον εκθεσιακό χώρο της Φάμπρικας Πολιτισμού έχει εγκατασταθεί έκθεση ερμηνείας περιβάλλοντος με ολοκληρωμένη θεματική προσέγγιση της περιοχής, μέσω ενός δυναμικού και διαδραστικού τρόπου παρουσίασης, αποσκοπώντας:

 • στην προβολή και την ανάδειξη της αγροτικής παραγωγής (πρωτογενής τομέας) και του θαλάσσιου εμπορίου (τριτογενής τομέας) καθώς και της μεταξύ τους σχέσης στην περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου
 • στην ενημέρωση για την οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής της Τσακωνιάς κατά τη διάρκεια του 19ου  και του 20ου  αιώνα,
 • στην ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας της ευρύτερης περιοχής της Τσακωνιάς και της Κυνουρίας,
 • στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.

Η Έκθεση χωρίζεται σε τρεις ενότητες.

Α’ Ενότητα: Από τον “κήπο του Διονύσου” στον κήπο του “Λενιδίου”

 • Θεοί και μύθοι της Κυνουρίας: Ο Κήπος του Διονύσου και η σπηλιά της Ινούς.
 • Από τους αρχαίους Κυνούριους ως τον Ηρώδη τον Αττικό: Οι αρχαίοι οικισμοί της Κυνουρίας και το αρχαίο λιμάνι των Πρασιών.
 • Η Τσακωνιά στον Μεσαίωνα: «Τζέκωνες» και «καστροφύλακες», οι «ροβολημένοι»  (επαναστατημένοι) Τσάκωνες.
 • «Να δεις πραστιώτικο σπαθί, τσακώνικο ντουφέκι»: Οι  Φιλικοί της Τσακωνιάς.
 • Αρχιτεκτονικά κομψοτεχνήματα: Αρχιτεκτονική και Φύση: ένας αρμονικός διάλογος,  Στα ίχνη της μοναστικής ζωής,  Αγέρωχοι Πύργοι, Σμιλεύοντας την πέτρα.
 • «Τσακωνιά… οι ιδιαιτερότητες της απομόνωσης»: «Καούρ εκοκίατε» – Η περιοχή, Η τσακώνικη γλώσσα, Σπάνια Τέχνεργα – τσακώνικη παραδοσιακή φορεσιά και  τσακώνικη υφαντική,  «O κλειστέ χορέ» – Ο τσακώνικος χορός.

Β’ Ενότητα: “Από τον κήπο του “Λενιδίου” στην Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης”

Η γεωργία και η εξέλιξη των καλλιεργειών, από την ελιά και τα αμπέλια, στα κηπευτικά και τις μελιτζάνες, αγροτικές κατασκευές και εγκαταστάσεις.

 • “Από τον κήπο του “Λενιδίου”: Τουρκοκρατία – Φραγκοκρατία,  “Τα δώρα της γης” – Κηπευτικά,  Μελιτζάνα με Ονομασία Προέλευσης, Αγροτικές κατασκευές και εγκαταστάσεις.
 • Κτηματίες,  περιβολάρηδες και “κοπέλια’’: Κοινωνικές Δομές, Κοινωνικές και οικονομικές τάξεις .
 • «Επιστροφή»:  Αποδημία και εσωτερική μετανάστευση.  Οι “άλλες… γειτονιές” των Τσακώνων.
 • Επιχειρηματικότητα και δια θαλάσσης εμπόριο: Έμποροι και εφοπλιστές της Μεσογείου και της Μαύρης θάλασσας,  Τα «καπιτάλια» των Τσακώνων, Δρόμοι της θάλασσας, Τo λιμάνι της Πλάκας.
 • Το τέλος της απομόνωσης: «Ήρθε ο δρόμος…»,  Ο ατμοκίνητος οδοστρωτήρας,  Από το παρελθόν στο παρόν.

Γ’ Ενότητα: Πατώντας στο παρελθόν και κοιτάζοντας στον μέλλον

 • Ο πλούτος της φύσης: Ανακαλύπτοντας μαγευτικά τοπία.
 • Παραδοσιακές και σύγχρονες μορφές πολιτισμού.
 • Διατροφικές αξίες με αξέχαστες απολαύσεις: Δοκιμάζοντας τα προϊόντα της γης,  «Μια κουζίνα, χίλιες γεύσεις».
Test